Oferta współpracy

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Szanowni Państwo!

 

Chciałabym zaprosić Państwa do współpracy z Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Na naszym wydziale kształci się ok 1800 studentów na kierunkach Informatyka, Fizyka techniczna oraz Matematyka.  Poprzez współpracę z Państwem liczę na zwiększenie synergii pomiędzy Państwa działalnością a kształceniem w zakresie karier naszych studentów i absolwentów, wpływu na nauczanie, wspólną realizację projektów. Współpraca z naszym Wydziałem może dotyczyć szeregu działań wymienionych poniżej:

                     realizacja obowiązkowych praktyk i staży w Państwa firmach,

                     organizacja wspólnych warsztatów, szkoleń, czy wykładów dla naszych studentów,

                     uczestnictwo w targach pracy organizowanych na wydziale,

                     zapoznanie studentów z działalnością Państwa firm poprzez wizyty, spotkania,

                     uczestnictwo we wspólnych projektach,

                     współpraca z kołami naukowymi,

                     wspólna realizacja prac dyplomowych,

                     dotarcie z bezpośrednią informacją o Państwa firmie, ogłoszeniach i ofertach praktyk i staży do studentów.

 

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje i pomysły, które możemy wspólnie realizować.

Jeżeli chcieliby Państwo rozpocząć współpracę z Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki proszę o bezpośredni kontakt e-mailowy.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Firmami

mgr inż. Karolina Grzechnik